• UPDATE CORONA 22 april 2020

    UPDATE CORONA! Met ingang van 22 april 2020 zijn wij weer open voor reguliere behandelin...

  • Nieuwe tarieven 2020

    Ook voor 2020 proberen we zoveel mogelijk een contract af te sluiten met Uw zorgverzekeraa...

Tarieven mondhygiënisten

 

Ook voor 2020 proberen we zoveel mogelijk een contract af te sluiten met Uw zorgverzekeraar!  Wij doen voor iedere keer als u komt een COV-controle zodat we op de hoogte zijn welke zorgverzekeraar u heeft en hoe u verzekerd bent.

Voor grote behandelingen geven we altijd een kostenbegroting mee, zodat u zelf bij uw verzekeraar kunt informeren of de behandeling geheel, gedeeltelijk of niet vergoed wordt, dat varieert behoorlijk per pakket en verzekeraar. Bezoek de website van uw zorgverzekeraar of lees het polisboekje door. Alle vergoedingen staan onder het kopje: Behandeling vrijgevestigde mondhygiënist/ vergoedingen

Codes en zorgverzekeraars:.

Per 1 januari 2020 zijn alle  tarieven veranderd. De nieuwe codes en omschrijvingen kunt u vinden op de prijslijst van onze praktijk. De tarieven worden bepaald door het NMA en zijn maximum tarieven. Voor sommige verrichtingen zijn onze tarieven lager dan de maximum tarieven.

We proberen zo veel mogelijk rechtstreeks te declareren bij de zorgverzekeraars.

Bij de meeste zorgverzekeraars ontvangt u van ons een nota van het gedeelte wat u zelf moet bijdragen. Meestal ontvangt u de nota per mail , indien u dat anders wenst kunt u dit aangeven.

Natuurlijk is uw mondhygiënist ook bereid hier uitleg over te geven!

 

Tarieven 2020 Vitamarum-mondhygiëne

 

Verdoving:

A10 Geleidings,-infiltratie en/of intraligamentaire verdoving                                                   €14.58

A15 Oppervlakte verdoving                                                                                                      € 7.58

 

Consultatie en diagnostiek

C11 Periodieke controle                                                                                                           € 22,16

C13 Probleemgericht consult                                                                                                   €22,16

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen                                  € 22,16

C80 Mondzorg aan huis                                                                                                           €17,49

C90 Niet nagekomen afspraak                                                                                                € 40,00

 

Preventieve mondzorg

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten                                                  € 13,07

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten                                                      € 13,07

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten                                                                                        € 13,07

M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit                                            € 26,24

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament            €   5,83

(Toedienen medicamanet per element; Max. 5 elementen)

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek                                                  € 17,49

 (Exclusief  laboratoriumkosten)

M40 Fluoridebehandeling                                                                                                        € 14,58  

 

(Toedienen medicament per kaak, inclusief polijsten; Toedienen medicament per element bij meer dan 5 elementen)                                                      

                                                                          

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus                                                           € 154,51

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus                                                  € 169,09

T21 Grondig reinigen wortel, complex                                                                                  € 31,49

T22 Grondig reinigen wortel, standaard                                                                                € 23,32

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling                             € 90,38

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling                   € 104,95

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling                                                € 46,65

T41 Beperkt consult parodontale nazorg                                                                             € 61,22

T42 Consult parodontale nazorg                                                                                          € 88,63

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg                                                                        € 117,78   

T44 Complex consult parodontale nazorg                                                                          € 156,51

T57 Toepassing lokaal medicament                                                                                   €  62,97                                                              

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus                                                                       €  154,51

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus                                                                €169,09

T91 Pocketregistratie                                                                                                           €34,98

T92 Parodontiumregistratie                                                                                                  €69,97

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling                             € 40,82

(Exclusief  laboratoriumkosten)                                                                                                         

T94 Behandeling tandvleesabces                                                                                        €  78,71

T95 (Draad)Spalk (Exclusief  laboratoriumkosten)                                                               €  23,32

T96 Uitgebreide voedingsanalyse                                                                                         €  58,31

 

Tijdstarieven speciale groepen

U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten, per 5 minuten                         €  15,32

U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de                 €13,28

WLZ-instelling in eenheden van vijf minuten

U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de WLZ- instelling en                                           

behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van viijf

minuten                                                                                                                                €  15,32

 

Vullingen

V30 Fissuurlak, eerste element                                                                                             € 26,24

V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting                                                    € 14,58

V40 Het polijsten van oude vullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van         € 5,83

gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

 

Deze tarieven gelden voor iedereen !

Deze tarieven zijn vastgesteld door het NZA en zijn maximum tarieven.

 

Voor sommige verrichtingen berekenen we lagere tarieven.

 

Alle bovengenoemde behandelingen worden uitgevoerd door gediplomeerde mondhygiënisten, lid van het NVM Wij staan tevens ingeschreven in het kwaliteitsregister voor mondhygiënisten. (KRM)

VitaMarum-mondhygiëne
Kamperfoelielaan 2
9363 EV Marum
T: +31(0)594-646100
E: info@vitaalmond.nl